การจัดตั้งชมรมคนไทยในอิหร่าน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2555 เอกอัครราชทูตอุดมศักดิ์ ศรีธัญโกศได้ประชุมหารือร่วมกับกลุ่มผู้แทนคนไทยที่อยู่อาศัยในอิหร่าน และที่ประชุมได้มีมติให้จัดตั้งชมรมคนไทยในอิหร่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนไทยในอิหร่าน และเพื่อจัดกิจกรรมสำหรับคนไทยในอิหร่าน โดยกิจกรรมแรกที่จะจัดคือกิจกรรมสอนภาษาไทยให้บุตรหลานคนไทยในอิหร่าน และสอนการทำอาหารไทย  นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ในนามของสถานเอกอัครราชทูต ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของชมรมอีกด้วย

 

http://www.thaiembassy-tehran.org/?xid=0147010002024500000&id=0&wid=0

Creation date: 02/10/2012
Publish date: 02/10/2012
Page view: 5014


Royal Thai Embassy;
No3,Esteghlal Alley,Baharestan St., Tehran, The Islamic Republic of Iran.
Tel . +(98-21)77531433 , 77537708 Fax:+(98-21)77532022 Website: thaiembassy-tehran.org E-mail: info@thaiembassy-tehran.org

طراحی پرتال|طراحی پورتالPortal design