جناب آقای راسمی چیتهام، سفیر تایلند در ایران، استوارنامه خود را به جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، تقدیم کرد.جناب آقای راسمی چیتهام، سفیر تایلند در جمهوری اسلامی ایران، استوارنامه خود را به جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، تقدیم نمود.

تاریخ ایجاد: پنج شنبه 3 ارديبهشت 1394
تاریخ انتشار: سه شنبه 1 ارديبهشت 1394
تعداد بازدید: 5465

دسترسی سریع