سفیر پادشاهی تایلند در تهران با رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیدار کرد


یکشنبه ، 10  خرداد 1394

جناب آقای راسمی چیتهام، سفیر تایلند در جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 10 خرداد 1394 با جناب آقای غلامحسین شافعی ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیدار و گفتگو کرد.

ضمن تاکید بر شصتمین سالگرد روابط دیپلماتیک میان دو کشور تایلند وایران در سال جاری، طرفین تمایل خود را برای گسترش روابط اقتصادی و تبادل هیئت های تجاری با هدف بالا بردن حجم مبادلات تجاری میان دوکشور اعلام نمودند.

تاریخ ایجاد: چهارشنبه 13 خرداد 1394
تاریخ انتشار: 
تعداد بازدید: 6443

دسترسی سریع